only in german

ART FOR THE WORLD [THE EXPO]
The Sculpture Project of the Expo Boulevard World Expo Shanghai 2010
Organisation: JGM Galerie Paris – Shanghai http://www.jgmgalerie.com
Kurator: Ami Barak

Künstler: Mircea Cantor, Chen Changwei, Wim Delvoye, Dan Graham, Subodh Gupta, Huang Zhiyang, Peter Kogler, Leung Mee Ping, Li Songhua, Liu Jianhua, Julian Opie, Tomas Saraceno, Shen Yuan, Sui Jianguo, Pascale Marthine Tayou, Xavier Veilhan, Wang Guangyi, Xiang Jing, Zhan Wang, Zhang Huan.