press release only in german

Een dubbelportret van twee invloedrijke kunstenaars uit New York; één icoon van de conceptuele kunst en één emblematische vertegenwoordiger van het neoconceptuele réveil van de jaren negentig - en voor beiden is het het eerste ambitieus opgezette museale tentoonstellingsproject in België sinds jaren. Gillick en Weiner kennen elkaar inmiddels meer dan twintig jaar, en zijn reeds lange tijd in een intense intellectuele en artistieke dialoog verwikkeld; het is onze ambitie in het M HKA de condities te creëren waaronder die dialoog nu ook visueel gestalte kan krijgen. Een solotentoonstelling van Liam Gillick en een solotentoonstelling van Lawrence Weiner: nu eens parallel, dan weer met elkaar verweven, maar altijd leveren beide praktijken commentaar op elkaar.

Lawrence Weiner (°1942 in New York; woont en werkt in Amsterdam en New York) is sinds het begin van de jaren zestig als kunstenaar actief, en was in de tweede helft van de jaren zestig één van de pioniers die mee de revolutie van de conceptuele kunst hielp initiëren. Sindsdien is het sterk tekstueel georiënteerde werk van Weiner zowat overal ter wereld te zien geweest – ook, en herhaaldelijk, in Antwerpen, waar Weiner in 1969 zijn allereerste Europese solotentoonstelling toegewezen kreeg.

Liam Gillick (°1964 in Londen; woont en werkt in Londen en New York) behoort tot de meest vooraanstaande kunstenaars van een generatie die in de jaren negentig traditioneel met de opkomst van de zogeheten "relational aesthetics" werd geassocieerd. Binnen die generatie heeft Gillick zich gaandeweg tot eloquent cultuurcriticus ontwikkeld, en tekst speelt daarom onvermijdelijk ook in zijn werk een centrale rol – zo ook in het gecontesteerde project dat hij dit jaar voor het Duitse (!) paviljoen op de biënnale van Venetië concipieerde. Tussen Gillick en Weiner, die reeds lang persoonlijk bevriend zijn, ontspint zich sinds jaren een intense artistieke en intellectuele dialoog. De kunstenaars merken hier zelf echter over op: "You and I know each other pretty well.

And you and I have started off on tons of projects that did not happen..." Met dit tentoonstellingsproject wil het MuHKA beide kunstenaars de kans bieden om één zo’n project eindelijk wel te zien materialiseren. Of het daarbij om een samenwerkingsverband gaat, om twee geheel afzonderlijke tentoonstellingen of een mix van beide (extreme) opties, is niet eens zo relevant: belangrijk is dat het museum de ruimte biedt voor de plastische, visuele ontwikkeling van een sinds lang lopende dialoog tussen twee internationaal gerenommeerde kunstenaars die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de uitbreiding (en scherpstelling) van het hedendaagse kunstbegrip en het concept van de artistieke praktijk.

Onvermijdelijk voor twee kunstenaars die zo vaak en zo intens met taal werken – maar daarom niet noodzakelijk "aan communicatie doen": de begripsverwarring tussen taal en communicatie belooft één van de leidmotieven van het project te worden – zal de tentoonstelling vergezeld worden door een solide publicatie.

only in german

Liam Gillick and Lawrence Weiner
A Syntax of Dependency