only in german

Tokyo 1955-1970
Kuratoren: Doryun Chong, Roland Domenig, Go Hirasawa, Nancy Lim, Joshua Siegel

Künstler: Kiyoshi Awazu, Group Ongaku  (Takehisa Kosugi, Jikken Kobo, Shukou Mizuno, Yasunao Tone...), Hi Red Center  (Akasegawa Genpei, Natsuyuki Nakanishi, Jiro Takamatsu), Eikoh Hosoe, Shohei Imamura, Arata Isozaki, Tetsumi Kudo, Kisho Kurokawa, Toshio Matsumoto, Daido Moriyama, Hiroshi Nakamura, Ay-O, Taro Okamoto, Yoko Ono, Nagisa Oshima, Mieko Shiomi, Shomatsu Tomei, Tadanori Yokoo, Hiroshi Teshigahara, Tetsumi Kudo, Kaneto Shindo, Shiomi Mieko, Shomei Tomatsu, Koji Wakamatsu, Arata Isozaki, Kenzo Tange ...