only in german

3rd Nanjing Triennial

artist(s):
3P=3players , Maebayashi Akitsugu, Bai Yiluo, Nicholas Bonner, Cao Kai, Chen Wenling, Chen Fei + Luo Hui, Chen Zhuo + Huang Keyi, Cong Lingqi, Contact Gonzo, Leslie De Chavez, Du Zhenjun, Fang Lijun, Yamakawa Fuyuki, Gao Xiaowu, FX Harsono, He Sen, Huang Kui, Joonho Jeon, Jiang Zhi, Jiao Xingtao, Jin Jiangbo, Reena S. Kallat, Hachiya Kazuhiko, Sasaguchi Kazz, Kira Kim, Donghee Koo, Sakarin Krue-on, Tallur L.N., Yongbaek Lee, Li Jikai, Li Qing, Liang Shaoji, Liu Liyun, Liu Jianhua, Luo Zhenhong, Luo Quanmu, Koizumi Meiro, Kyungwon Moon, Hyungmin Moon, Jun Nguyen-Hatsushiba, Ni Haifeng, Hwayoung Park, Peng Hung-Chih, Haris Purnomo, Qin Yufen, Qin Qi, Navin Rawanchaikul, Peter Regli, Shen Shaomin, Shi Jing, Shi Yong, Meekyoung Shin, Sui Jianguo, Sun Jianchun, Wang Luyan, Wang Yuyang, Wang Guofeng, Wang Yaqiang, Xiang Liqing, Xijing Men, Yang Mian, Yang Qian, Yang Fudong, Yin Zhaoyang, Yue Minjun, Teruya Yuken, Zhang Xiaotao, Zheng Yunhan, Zhu Jinshi, Kijong Zin, Ito Zon.

curator(s):
Huang Du, Jaeyoung Kang, Li Zhenhua, Fumihiko Sumitomo.

venue:
Nanjing Museum, Nanjing

organizer(s):
Nanjing Museum, Nanjing
Publicity Department, Nanjing Committee of Communist Party of China, Nanjing
RCM Art Museum, Nanjing
Swiss Arts Council Prohelvetia