only in german

Dial 62761232

mit Ba Zhennong, Chen Shaoxiong, Chen Xiaoyun, Ding Yi, Fan Mingzhu, Fei Dawei, Fei Pingguo, Geng JianYi, He An , Hu Jieming, Jia Bu, Jiang Zhi, Jin Jiangbo, Kan Xuan, Lao Jinfeng, Lao Mao, Liu Jianhua, Liu Wei, Liu Weijian, Mao Dou, Ni Jun, Shao Yi, Shi Qing, Shi Yong, Song Tao, Wang Xingwei, Xiang LiQing, Xu Tan, Yang Fudong, Yang Qingqing, Yu Ji, Zhang Ding, Zhang Qing, Zheng Guogu, Zhou Tao, Zhou Xiaohu, Zhou Zixi, Zhu Yu