only in german

If I Only Knew...

Künstler: Nikita Alekseev, TThe Blue Noses Group , Aristarkh Chernyshev & Vladislav Efimov, Ivan Chuikov, Escape Group , Irina Korina, Oleg Kulik, Vlad Kulkov, Oksana Mas, Anatoly Osmolovsky, Dmitrij Prigov, Sergey Shekhovtsov, Victor Skersis, Anya Zholud, Konstantin Zvezdochetov