only in german

Kiyonori Kikutake, Toyoo Ito, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, SANAA
SANAA (Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa)