only in german

living in time / Shenghuo zai Cishi
29 zeitgenössische Künstler aus China
Kuratoren: Hou Hanru, Fan Di'an, Gabriele Knapstein

mit Cao Fei, Chang Yung Ho, Chen Shaoxiong, Ding Yi, Feng Mengbo, Geng Jiangyi, Gu Dexin, Hu Jieming, Li Yongbing, Liu Qinghe, Lu Chunsheng, Lu Hao, Ou Ning, Qiu Zhenzhong, Shi Hui, Shi Yong, Song Dong, Wang Gongxin, Wang Jianwei, Xu Zhen, Yang Fudong, Yang Yong, Yang Zhenzhong, Yin Xiuzhen, Yu Hong, Zhang Peili, Zheng Guogu, Zhou Tiehai / Zhao Lin, Zhu Jia