only in german

Mária Balážová, Blažej Baláž - Postscriptum
(Maria Balazova, Blazej Balaz)
Kurator: Danica Loviskova