only in german

MOT annual - life actually
Kurator: Michiko Kasahara

Künstler: Futo Akiyoshi, Shusaku Arakawa, Yutaka Bito, Koji Enokura, Saburo Hasegawa, Masakazu Horiuchi, Arinori Ichihara, Tatsuo Ikeda, Leiko Ikemura, Shigeo Ishii, Jun Kaneko, Mitsuo Kano, Izumi Kato, Hiroshi Katsuragawa, On Kawara, Chuta Kimura, Yuki Kimura, Takanobu Kobayashi, Yoko Matsumoto, Takesada Matsutani, Ryuji Miyamoto, Bushiro Mori, Yasumasa Morimura, Shiryu Morita, Sadamasa Motonaga, Kyoko Murase, Kodai Nakahara , Kazumi Nakamura, Tatsuoki Nambata, Nobuya (Yoshibumi), Gyoji Nomiyama, Kenzo Okada, Tsuyoshi Ozawa, Kenjiro Okazaki, Toshinobu Onosato, Yoshishige Saito, Nobuo Sekine, Kazuo Shiraga, Yoshihiro Suda, Kumi Sugai, Hiroshi Sugito, Naoki Suwa, Osamu Suzuki, Yasukazu Tabuchi, Jiro Takamatsu, Eri Takayanagi, Atsuko Tanaka, Kazuo Yagi, Takeo Yamaguchi, Jiro Yoshihara