press release only in german

Die Kunsthalle zu Kiel zeigt zum Auftakt ihres 150-jährigen Jubiläums die Ausstellung Shanghai Modern. Die Ausstellung basiert auf einer Zusammenarbeit mit dem Museum Villa Stuck in München. Mit 250 Exponaten aus den 1920er und 1930er Jahren wird die Geburt der Moderne in der schillernden Metropole Shanghai umfassend vorgestellt. Ein vielfältiges Programm und ein Ausblick auf das aktuelle Kunstgeschehen Shanghais runden die Ausstellung ab.

Pressetext

only in german

Shanghai Modern
Gemeinschaftsprojekt der Landeshauptstadt München und der Stadt Shanghai
Organisation: Villa Stuck, München und Shanghai Municipal Administration of Culture, Radio, Film & TV
Kuratoren: Jo-Anne Birnie Danzker, Ken Lum, Zheng Shengtian

Werke von Lin Fengmian, Liu Haisu, Teng Baiye, Huang Binhong, Pan Tianshou, Long Chin San, Chen Baoyi, Chen Chengb, Chen Quicao, Fang Ganmin, Guan Zilan, Pan Yuliang, Situ Qiao, Yan Wenliang, Guan Liang, Ni Yide, Pang Xunqin, Qiu Ti, Yang Taiyang, Chen Yanqiao, He Baitao, Hu Yichuan, Huang Shanding, Huang Xinbo, Lai Shaoqi, Li Hua, Li Qun, Lin Shizong, Liu Xian, Luo Qingzhen, Pan Xuezhao, Situ Zou, Wo Zha, Zhang Hui, Zhang Wang, Zheng Yefu, Cai Chusheng, Chen Bugao, Fei Mu, He Mengfu, Shen Fu, Sun Yu, Tan Youliu, Wu Yonggang, Zheng Zhengqiu, Zhu Shilin, Hu Die, An Lan, Cai Ruohong, Fu Ru, Huang Ding, Jin Meisheng, Mei Sheng, Wan Laiming, Wie Min, Xiu Tang, Zhang Er, Zhao Fang, Zhi Yin, Chen Yanyin, Ding Yi, Hu Jieming, Liu Dahong, Luo Yongjin, Shi Yong, Wang Tiande, Yang Fudong, Yang Zhenzhong, Zhou Tiehai

Stationen:
14.10.04 - 16.01.05 Villa Stuck, München
25.02.05 - 15.05.05 Kunsthalle Kiel