only in german

Shelter x Survival: Alternative Homes for Fantastic Lives

Künstler: Makoto Aida, Misako Ichimura / Tetsuo Ogawa, Hitoshi Ushijima, Tsuyoshi Ozawa, Lucy Orta / Jorge Orta, Kyohei Sakaguchi, Sancho Silva, Akira Suzuki, Noboru Tsubaki, Kosuke Tsumura, Shigeru Ban, Tatsumi Masuoka, MINE , Kaoru Motomiya, Yukinori Yanagi, Kenji Yanobe, Michael Rakowitz