only in german

The Last Expression - Art and Auschwitz

Werke von Józef Szajna, Franciszek Jaz´wiecki, u.a.