short biography

Duan Jianyu (b. 1970, He Nan province, China) works and lives in Guangzhou. She studied at Guangzhou Academy of Fine Arts.

show more show less
  • 14. May 31. Jul
    Duan Jianyu Mirrored Gardens & Vitamin Creative Space, Guangzhou