• 15. Oct 27. Nov
    Frank Badur Fruehsorge - Galerie für Zeichnung
  • 20. Mar 08. May
    Frank Badur Galerie Michael Sturm, Stuttgart
  • 12. Jun 25. Sep
    Paper Art 5 Leopold Hoesch Museum + Papiermuseum Düren