short biography

Robert Capa
eigentlich Andrei Friedmann
*1913 Budapest - 1954 Thai Binh / Vietnam
Fotografie, Dokumentationen
Fotoreportagen von Kriegsschauplätzen:
Spanischer Bürgerkrieg, 2. Weltkrieg, Palästina, Indochinakrieg ...
Mitbegründer Magnum Photos

show more show less
  • 18. Oct 15. Jan 2017
    Uprisings Jeu de Paume, Paris
  • 24. Jan 29. Mar
    Spain 1936-1939 International Center of Photography, New York