• 21. Dec 28. Jan 2007
    CONTOS DIXITAIS CGAC Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela
  • 10. May 15. Jul
    DESTINO: SANTIAGO CGAC Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela