Kunsthalle Bratislava Namestie Slovenskeho Narodneho Povstania 12
812 34 Bratislava
Slovakia

plan route