SPACE Galeria Priestor, Bratislava Šafárikovo námestie
811 08 Bratislava
Slovakia

plan route