Platform China, Beijing.

319-1 Caochangdi Village, Chaoyang District
100015 Beijing

plan route show map

artists & participants

only in german

Amateur World

mit Chen Wei, Chen Xiaoyun, Cheng Ran, Jin Shan, Liu Weijian, Lu Chunsheng, Lu Lei, Sun Xun, Tong Biao, Wu Jun Yong, Ye Linghan, Zhu Li ...