only in german

Taipei Biennial 1998
Site of desire

mit Nobuyoshi Araki, Beom Kim, Jung Bocsu, Cai Guo-Qiang, Chen Chieh-Jen, Chien Fuyu, Choi Jeong-Hwa, Gu Dexin, Ho Chungming, Huang Chinho, Hyoungkuhn Oh, Sora Kim, Kusaka Junichi, Yayoi Kusama, Liu Shihfen, Mali Wu, Tatsuo Miyajima, Daisuke Nakayama, Tsuyoshi Ozawa, Yoshihiro Suda, Yun Suknam, Tsai Hairu, Wang Junjieh, Wang Qingsong, Wu Tien-Chang, Xu Bing, Xu Tan, Miwa Yanagi, Yukinori Yanagi, Lin Yilin, Yiso Bahc, Zheng Guogu