only in german

On the special occasion of Berlin Gallery Weekend and Walpurgis Night:
The Magic Sexy Templeloch of Wonderspirit

Künstler:
Karim Aydin, Quirin Bäumler, Olivia Berckemeyer, Stefan Bidner & Thomas Feuerstein, Frank Biesendorfer, Caro Bittermann, Mike Bouchet, Lutz Braun, Kit Brown, Anna Ceeh, Zegar Cools, Ben Cottrell, Robert Crotla, Christian Diaz, Thomas Draschan, Peter Duka, Anna Fasshauer, Lothar Fischer, Heiner Franzen, Tine Furler, Patrycja German, Andrew Gilbert, Maike Gräf, Mariola Groener, Thomas Helbig, Axel Heil, Valeria Heisenberg, Uwe Henneken, Alexander Hoepfner, Andreas L. Hofbauer & Laura López Paniagua, Andy Hope 1930 , Phillipa Horan, Franziska Hufnagel, Marc Hulson, John Isaacs, Heike Kelter, Lutz Krüger, Joep van Liefland, Theo Ligthart, Chris Lipomi, Liu Anping, Catherine Lorent, Rene Luckhardt, Roman März, Bernhard Martin, Jan Holger Mauss, Kieran Moore, Christina Morhardt, Aribert von Ostrowski, Manfred Peckl, Esther Planas, Janne Räisänen, Stefan Rink, Peter Roesel, Judith Rohrmoser, Bob Rutman, Hans Scheirl, Kristen Schiele, Maik Schierloh, Gunna Schmidt, Hank Schmidt in der Beek, Thomas Schroeren, Helmut Seiler, Bettina Sellmann, Marcus Sendlinger, Caro Suerkemper, Suisse Marocain, Hans-Peter Thomas, Rebecca Thomas, Micki Tschur, Henry Vincent, Markus Voit, Milena Vrtalova, Deborah Wargon, Felix Weber, Christopher Winter, Shirley Wintsch, Dominic Wood, Ulrich Wulff, Iskender Yediler, Philipp Zaiser, Sula Zimmerberger.

Kuratoren:
Heike Kelter, Rene Luckhardt