• 14. Dec 11. Feb 2007
    piccoli Kunstverein Kunsthaus Potsdam