only in german

Glasnost: Soviet Non-Conformist Art from the 1980s
Künstler: Giya Guram Abramishvili, Yuri Albert, Sergej Basilev, Pyotr Belenok, Eric Bulatov, Andrey Bezukladnikov, Sergei Borisov, Alexander Brodsky, Anatoli Brusilovsky, Sergej Bugajew Afrika, Gor Chahal, Igor Chatskin, Olga Chernysheva, Ivan Chuikov, Semyon Faibisovich, Nicolai Filatov, Andrej Filippov, Eduard Gorokhovsky, Evgeny Gorokhovsky, Sven Gundlach, Georgy Gurianov, Ilya Kabakov, Andrey Khlobystin, Ilya Kitup, Komar & Melamid, Maria Konstantinova, Alexander Kosolapov, Nikolai Kozlov, Leonid Lamm, Konstantin Latyshev, Rostislav Lebedev, Mikhail Magaril, Igor Makarevich,Oleg Maslov, Boris Matrossov, Boris Mikhailov, Sergey Mironenko, Andrei Monastyrsky, Timur Novikov, Boris Orlov, Nikolai Ovchinnikov, Pavel Pepperstein, Arkadi Petrov, Mikhail Roginsky, Andrei Roiter, Sergey Shablavin, Sergej Schutow, Leonid Sokov, Alexei Sundukov, Natalia Turnova, Oleg Vassiliev, Vladimir Voinov, Sergey Volkov, Dmitry Vrubel, Vadim Zakharov, Konstantin Zvezdochetov