only in german

Zeitgenössische russische Fotografie und Videokunst

mit Olga Chernysheva, Marina Gertsovskaya, Anastasia Khoroshilova, Vladimir Kupriyanov, Nadja Kuznetsova