press release only in german

Contos dixitais é unha exposición de considerables dimensións que explora desde múltiples perspectivas as nocións de fábula, conto, fantasía, as ilusións ópticas e todo tipo de recursos narrativos destinados á produción e distribución de narracións fantásticas. En todas as épocas houbo unha unha manchea de contos e ficcións destinadas a nenos e adultos. Por suposto, en cada momento os intereses, temas e tratamentos foron diferentes en función de circunstancias culturais variables, pero todos os contos teñen en común unha serie de trazos: a exploración de dimensións descoñecidas, o interese por ampliar a experiencia e as capacidades intelectuais e poéticas da humanidade, o desenvolvemento de concepcións da realidade conducidas pola imaxinación, a posta en escena de medos e desexos reprimidos ou a circulación de arquetipos sociais. Todas as características mencionadas tiveron perfís distintos e concrecións moi diversas en función do contexto histórico e cultural, e dos soportes creativos (literatura "oral ou escrita", radio, cine, televisión, xogos de ordenador, etc.), pero sobre todo en función das circunstancias propias dunha determinada época. En cada momento a ficción adquiriu facetas moi concretas que teñen moito que ver cos medos, os desexos e os paradigmas dominantes de cada momento e lugar. O que este gran proxecto pretende explorar é a dimensión, textura, intereses e características das ficcións nos contornos dixitais que naceron ao abeiro das novas tecnoloxías dixitais.

Se os contos e configuracións ficcionais estiveron presentes en todas as culturas algunha utilidade deben ter para a humanidade alén do mero entretemento ou a estimulación da fantasía. A tese de partida é que os contos son ferramentas educativas e enculturadoras de primeira orde que transmiten visións do que é e debe ser unha sociedade, do desexable, do execrable e do reparto de roles para cumprir certos fins. Pero, sobre todo, as configuracións ficcionais son vehículos de ideoloxía e de coñecemento (máis, se cabe, porque operan sen que ninguén sexa consciente de que está a ser adoutrinado). Dada a magnitude do proxecto, que abranguerá os contos e representacións ficcionais "sobre todo aquelas que son expandidas polos dispositivos tecnolóxicos dixitais xeradores de mundos paralelos, realidades virtuais, situacións e contornos simulados, interaccións, efectos especiais, modelados 3D e un longo etcétera" en calquera das súas formas, a exposición, que se estenderá polas salas e a terraza do CGAC, conta con diversas actividades, ciclos de cine, talleres, programas de vídeo e cunha selección impresionante de obras de recoñecidos artistas da escena internacional. As dúas publicacións que acompañan esta ampla mostra de traballos ofrecen un ambicioso marco conceptual con textos de Manuel Olveira, comisario da exposición e director do CGAC, e Silvia García, responsable da sección de xogos de ordenador.

Artistas: Antoni Abad, Xoán Anleo, Cory Arcángel, Manu Arregui, Lars Arrhenius, Vicente Blanco, Natalie Bookchin, Mircea Cantor, Carles Congost, Donna Conlon, La Fiambrera Obrera, Fernanda Fragateiro, As Garotas, Dora García, Geisler and Sann, John Gerrard, Ruth Gómez, Johan Grimonprez, Una Henry, Han Hoogerbrugge, Sofía Jack, William Kentridge, Joan Leandre, Zilla Leutenegger, Hanna Liden, Ann Lislegaard, Miguel Lorente, Cristina Lucas, Maix Mayer, J. Méndez, Feng Mengbó, Duane Michals, Aernout Mik, Julia Montilla, Tracey Moffatt, Hans Op de Beeck, Sven Pählsson, Sabela López Pato, Martín Pena Vázquez, Jorge Perianes, Alexander Périgot, Pablo Pijnappel, Virxinia Polke e Xenaro Martínez, Jesús Poyo, Fernando Renes, Robin Rhode, Ugo Rondinone, Pia Rönicke, Iñigo Royo Echezarreta, María Ruido, Charles Sandison, Erick Schmidt, Miguel Soares, Quim Tarrida, Salla Tykkä, Xavier Veilhan, Leo Villareal, Claudio Zuilán e Diana Pérez

only in german

CONTOS DIXITAIS
Kurator: Manuel Olveira

mit Antoni Abad, Xoan Anleo, Cory Arcángel, Manu Arregui, Lars Arrhenius, Vicente Blanco, Natalie Bookchin, Mircea Cantor, Carles Congost, Donna Conlon, La Fiambrera Obrera, Fernanda Fragateiro, As Garotas, Dora Garcia, Beate Geissler / Oliver Sann, John Gerrard, Ruth Gomez, Johan Grimonprez, Una Henry, Han Hoogerbrugge, Sofia Jack, William Kentridge, Joan Leandre, Zilla Leutenegger, Hanna Liden, Ann Lislegaard, Miguel Lorente, Cristina Lucas, Maix Mayer, J. Mendez, Feng Mengbo, Duane Michals, Aernout Mik, Julia Montilla, Tracey Moffatt, Hans Op de Beeck, Sven Pählsson, Sabela Lopez Pato, Martin Pena Vazquez, Jorge Perianes, Alexander Perigot, Pablo Pijnappel, Virxinia Polke e Xenaro Martinez, Jesus Poyo, Fernando Renes, Robin Rhode, Ugo Rondinone, Pia Rönicke, Inigo Royo Echezarreta, Maria Ruido, Charles Sandison, Erick Schmidt, Miguel Soares, Quim Tarrida, Salla Tykkä, Xavier Veilhan, Leo Villareal, Claudio Zuilan, Diana Perez