only in german

Expanding Art - Introduction to the Contemporary Art

Künstler: Akioka Miho, Arakawa Shuhsaku, Miquel Barcelo, Remo Bianco, Ei-Kyu, Hara Yuji, Leiko Ikemura, Imamura Tetsu, Izuhara Jiro, Koshimizu Susumu, Tetsumi Kudo, Kurokawa Hirotake, Kuwayama Tadaaki, Lee Ufan, Nakazawa Hideaki, Louise Nevelson, Nishimura Yohei, Nomura Hitoshi, Okamura Keizaburo, Jean-Pierre Pincemin, Senzaki Chieo, Jose Maria Sicilia, Someya Arika, Sugito Hiroshi, Tachi Katsuo, Tanaka Atsuko, Antoni Tàpies, Toya Shigeo, Claude Viallat, Andy Warhol, Yoshimoto Sakuji