only in german

Colleziona

mit Eugène Atget, Gabriele Basilico, Alessandro Belgiojoso, Margaret Bourke-White, Piergiorgio Branzi, Robert Capa, Vincenzo Castella, Alfred Eisenstaedt, Elliott Erwitt, Fabrizio Ferri, Franco Fontana, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Giacomo Giannini, Nan Goldin, Horst P. Horst, André Kertész, William Klein, David LaChapelle, Nino Migliori, Paolo Monti, Gordon Parks, Martin Parr, Man Ray, Bettina Rheims, Claudia Romiti, Sebastião Salgado, Ferdinando Scianna, Jeanloup Sieff, Massimo Siragusa, W. Eugene Smith, Deborah Turbeville, Paolo Ventura ...